Lượt truy cập: 553522
PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI - Hotline: 0917 533358
PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI - Hotline: 0917 533358
PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO CÂY CÀ PHÊ - Hotline: 0917 533358
PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO HOA, CÂY KIỂNG - Hotline: 0917 533358
PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA - Hotline: 0917 533358

DANH MỤC SẢN PHẨM


BẢNG GIÁ PHÂN BÓN
(28/11/2018)
Kali Russia hạt 7.200
Kali Israel hạt 7.300
Ure Cà Mau hạt đục 8.600
Ure Phú Mỹ hạt trong 8.600
Ure Indo hạt trong 7.950
LIÊN KẾT WEBSITE

PHÂN HỮU CƠ NHẬT

GIA CÔNG PHÂN BÓN

P
HÂN  BÓN LÁ CAO CẤP LEAFER