Thau nhựa rải phân

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDF.InEmail

Trọng lượng: 800 - 1000kg

Thể tích: 20 lít

Giá Bán: Theo thị trường